Número de páginas: 11
Tipo de archivo:
Tipo de recurso: Imprimibles
0.94 €

Material de consciència fonològica per treballar la identificació de sons vocàlics inicials.

Conté una pàgina per cada vocal, amb espais per col·locar-hi les imatges que comencen per la vocal corresponent.

Les imatges es presenten de dues maneres diferents per oferir dos nivells de dificultat: amb el marc del color de la inicial i amb el marc gris.

L'objectiu és que els infants identifiquin el so inicial de cada imatge i la col·loquin al full de la vocal corresponent.


*En les paraules que comencen amb E, la síl·laba inicial és tònica per evitar confusions quan encara no coneixen l'ortografia arbitrària.

0 Reseñas para Consciència fonològia. So inicial - vocals

COMPARTE


Fent i desfent

21 seguidores


Otros productos de la Autora