Memory Hivern- Nadal. 48 targetes. 

24 targetes amb la imatge del animal i 24 targetes amb la paraula escrita. 

El memory disposa de les targetes en lletra majúscula i en lletra minúscula. 

Material ideal per treballar la lectura i comprensió de paraules d'una manera lúdica i treballar el vocabulari del nadal. 

0 Reseñas para MEMORY HIVERN-NADAL. 48 Targetes. Lletra majúscula i lletra minúscula.