Mostrando 1 - 24 de 95 resultados

1.61 €

Un material estructurat i manipulatiu que treballa la lectura de frases i la seva comprensió per associar-les a imatges. Hi ha dos jocs: -ON ÉS EL RATOLÍ? Es presenta un ratolí a diferents llocs (Sobre el sofà, dins la capsa, sota l'arbre, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases. - QUÈ FA EL GAT? Es presenta un gat fent diferents accions (dorm, menja, juga amb la pilota, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases.


1.61 €

Un material estructurado y manipulativo que trabaja la lectura de frases y su comprensión para asociarlas a imágenes. Hay dos juegos: -DÓNDE ES EL RATÓN? Se presenta un ratón en diferentes lugares (Sobre el sofá, dentro de la caja, bajo el árbol, etc.) y el alumno lo tiene que asociar a la frase correcta. - QUÉ HACE EL GATO? Se presenta un gato haciendo diferentes acciones (duerme, come, juega con la pelota, etc.) y el alumno lo tiene que asociar a la frase correcta.1.61 €

Un material estructurat i manipulatiu que treballa la lectura de frases i la seva comprensió per associar-les a imatges. Hi ha dos jocs: -ON ÉS EL RATOLÍ? Es presenta un ratolí a diferents llocs (Sobre el sofà, dins la capsa, sota l'arbre, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases. - QUÈ FA EL GAT? Es presenta un gat fent diferents accions (dorm, menja, juga amb la pilota, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases.1.61 €

Un material estructurado y manipulativo que trabaja la lectura de frases y su comprensión para asociarlas a imágenes. Hay dos juegos: -DÓNDE ES EL RATÓN? Se presenta un ratón en diferentes lugares (Sobre el sofá, dentro de la caja, bajo el árbol, etc.) y el alumno lo tiene que asociar a la frase correcta. - QUÉ HACE EL GATO? Se presenta un gato haciendo diferentes acciones (duerme, come, juega con la pelota, etc.) y el alumno lo tiene que asociar a la frase correcta.1.61 €

Un material estructurat i manipulatiu que treballa la lectura de frases i la seva comprensió per associar-les a imatges. Hi ha dos jocs: -ON ÉS EL RATOLÍ? Es presenta un ratolí a diferents llocs (Sobre el sofà, dins la capsa, sota l'arbre, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases. - QUÈ FA EL GAT? Es presenta un gat fent diferents accions (dorm, menja, juga amb la pilota, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases.


1.61 €

Un material estructurado y manipulativo que trabaja la lectura de frases y su comprensión para asociarlas a imágenes. Hay dos juegos: -DÓNDE ES EL RATÓN? Se presenta un ratón en diferentes lugares (Sobre el sofá, dentro de la caja, bajo el árbol, etc.) y el alumno lo tiene que asociar a la frase correcta. - QUÉ HACE EL GATO? Se presenta un gato haciendo diferentes acciones (duerme, come, juega con la pelota, etc.) y el alumno lo tiene que asociar a la frase correcta.