5 Racons de matemàtiques per treballar la numeració. 

Ideal per treballar a primer cicle d'educació primària. 

El document consta de 86 pàgines amb 5 propostes de racons de matemàtiques. 

Cada racó té 16 plantilles:

- 3 plantilles amb els nombres del 1 al 10.

- 3 plantilles amb els nombres del 10 al 20. 

- 3 plantilles amb els nombres del 1 al 100. 

Les plantilles estan en blanc i negre ja que hi ha 86 pàgines per poder imprimir-ho damunt fulls de colors. 


Els racons són els següents: (Les instruccions estan al document). 

1. Major que, menor que o igual. 

2. Nombre anterior i posterior. 

3. Relaciona la paraula amb el nombre. 

4. Relaciona el nombre amb la paraula. 

5. Completa les sèries numèriques. 

0 Reseñas para 5 RACONS MATEMÀTIQUES. NUMERACIÓ DEL 1-100. ESTACIONS D'APRENENTATGE. MATERIAL MANIPULATIU.