Memory LES PARTS DEL COS HUMÀ. 36 targetes. 

24 targetes amb la imatge d'alguna part del cos humà i 24 targetes amb la paraula escrita. 

El memory disposa de les targetes en lletra majúscula i en lletra minúscula. 

Material ideal per treballar la lectura i comprensió de paraules d'una manera lúdica i treballar el vocabulari del cos humà.

0 Reseñas para MEMORY LES PARTS DEL COS HUMÀ. 36 Targetes. Lletra majúscula i lletra minúscula.