LECTURA DE PARAULES. TRIA LA IMATGE CORRECTA. MATERIAL MANIPULATIU ESPORTS.

24 targetes amb l'esport escrit i 3 imatges.

Material manipulatiu per treballar la lectura i comprensió de paraules. 

Ideal per treballar el vocabulari dels esports. 

Es pot marcar la imatge correcta amb una pinça, pastelina, etc. 


0 Reseñas para LECTURA DE PARAULES. TRIA LA IMATGE CORRECTA. MATERIAL MANIPULATIU ESPORTS. Lletra majúscula i lletra minúscula.