Les dianes d'avaluació són instruments de regulació. En aquest cas estan pensades per que els nens i nenes s'autoregulin durant el treball en equip en base a 4 normes base. 

Les normes les trobeu recollides en un pòster que també està inclòs en aquest recurs. Aquestes són:

  • Parlem amb un to de veu adequat.
  • Ens escoltem i respectem
  • Ens esforcem al màxim
  • Compartim

Les dianes es poden utilitzar per avaluar durant tres moments diferents cada norma o bé fer una valoració global de la feina en equip.

Per fer-ho més gràfic s'ha de pintar la diana de colors. En el nostre cas hem optat per utilitzar els colors del semàfor però aquests els podeu establir com vulgueu. Les dianes es poden pintar tant digitalment, utilitzant el cub de pintura en un sol clic o bé pintant-les de forma impresa. 

0 Reseñas para Dianes d'avaluació / regulació del treball en equips