Memory FRUITES. 48 targetes. 

24 targetes amb la imatge d'una fruita i 24 targetes amb la paraula escrita. 

El memory disposa de les targetes en lletra majúscula i en lletra minúscula. 

Material ideal per treballar la lectura i comprensió de paraules d'una manera lúdica i treballar el vocabulari de les fruites.

0 Reseñas para MEMORY FRUITES. 48 Targetes. Lletra majúscula i lletra minúscula.