Aquest document de 55 pàgines inclou un recull d'imprimibles per iniciar als infants del segon cicle d'educació infantil en el procés de lectoescriptura i la numeració. 

Al document trobareu les següents propostes:

  • Puzzle de les vocals amb imatges identificatives per cada so. 
  • Casetes de les vocals. Joc de relacionar imatge amb so. 
  • Paraules ocultes. ( consciència més avançada). Formació de noves paraules amb la grafia de cada imatge. 
  • Arbres matemàtics. Correspondència grafia amb represtenacions diverses de cada quantitat ( només el números escrits estan en castellà: Exemple: cuatro). 
  • Treballs de traç de les vocals i consciència fonològica. 
  • Rodolins curts inspirats en les joguines.
  • Troba l'intrús. Identificació i discriminació del so èrroni. 
  • Treball de traç, quantitat i grafia de l'1 al 10 inspirats en els personatges de la patrulla canina. (els enunciats i números en castellà)

0 Reseñas para Recull d'imprimibles per iniciar la lectoescriptura a educació infantil