El robatori de la Gioconda

Aquest document consta de 66 pàgines i està preparat per fer-se en unes 15 sessions. 𝗟'𝗮𝗹𝘂𝗺𝗻𝗮𝘁 𝗰𝗮𝘂𝗿𝗮̀ 𝗮𝘁𝗿𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗲̀𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝘀. 𝗧𝗼𝘁𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻 𝗺𝗼𝗹𝘁 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗶 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲-𝗹𝗲𝘀 𝗶 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿-𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗮̀𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗺𝗯 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁. També trobareu vídeos i un àudio necessaris per la resolució del cas.

Es treballaran diferents aspectes tal com podeu veure en les imatges. 0 Reseñas para CAS DETECTIUS: ROBATORI DE LA GIOCONDA (CICLE INICIAL)