TAPS EN FORMA!

Autora: Mestralitza't
Idioma: Catalan
Número de páginas: 27
Tipo de archivo:
Tipo de recurso: Imprimibles
2.99 €

TAPS EN FORMA és un material fet amb taps d'ampolla pensat per treballar la lògica a través de 6 formes (rodona, triangle, quadrat, rectangle, pentàgon i hexàgon) i 6 colors. 

Aquest pack conté 5 jocs per jugar amb els TAPS EN FORMA: 

 • JOC 1: AGAFA LA FORMA!

Consisteix a tirar els dos daus alhora i trobar el tap que correspon a la combinació de la forma i el color que han mostrat els daus.  Hauran d’anar de pressa o els companys s’anticiparan. Els dos primers jugadors que agafin els dos taps correctes es sumaran 1 punt i cadascú s’encarregarà de recordar o apuntar els seus punts. També es pot jugar sense punts i simplement anar fent rondes.


 • JOC 2 RELACIONA!

Consisteix a completar el quadre tot relacionant la forma i el color que han triat col·locar com a guia. En primer lloc, decidiran tot enganxat amb velcro o col·locant el tap quines 4 formes i 4 colors volen relacionar. Tot seguit hauran de buscar els taps amb les formes i colors que siguin necessaris. També poden jugar per parelles tot triant les formes i colors per tal que el company o companya completi la taula i a l’inrevés.


 • JOC 3: FEM SÈRIES!

Consisteix a completar, tot buscant les formes necessàries en cada cas, les sèries de les làmines de model. Es pot jugar en solitari o en format de joc de taula tot triant cada jugador i/o jugadora una sèrie i aconseguint ser el més ràpid o la més ràpida en completar-la. Per tal d’afegir-hi emoció, podem col·locar un timbre al mig de la taula el qual hagi de tocar la primera persona en acabar. Per comptar els punts, el jugador o la jugadora es quedarà amb la làmina de la sèrie en les ocasions que hagi estat l’infant més ràpid.


 • JOC 4: DIGA'M LA SÈRIE!

Consisteix a completar la sèrie amb la guia d’un company o d’una companya que ens anirà descrivint les característiques de les formes que la componen. Així doncs, la parella de joc haurà d’anar seleccionant els taps que creu que compleixen les característiques descrites per confeccionar així la sèrie de l’altra persona, sense veure-la. Hi ha 2 tipus de taulells base, en el primer d’ells un dels jugadors o jugadores serà qui ofereixi la descripció de la sèrie que tindrà davant i la parella haurà d’aconseguir completar-la amb els taps sense veure-la. En canvi, en la segona modalitat els dos participants faran els ambdós rols.


 • JOC 5: AGRUPA TAPS!

Consisteix a agrupar tots els taps que compleixin una característica en concret. Aquesta qualitat de la forma (forma o color) pot ser o bé triada pel propi infant i enganxada amb velcro a l’espai per aquesta o bé triada a l’atzar tot tirant un dels dos daus. Es pot jugar en solitari o en format de joc de taula tot triant cada jugador o jugadora una qualitat de la forma (o tirant el dau) i aconseguir ser l’infant més ràpid en agrupar els taps que compleixin la consigna. Per tal d’afegir-hi emoció, podem col·locar un timbre al mig de la taula el qual hagi de tocar la persona més ràpida en acabar.


I el material imprimible que trobareu al document descarregable és:

 • Instruccions del pack i consells d'impressió
 • Fitxa tècnica dels 5 jocs
 • Plantilla per a 72 TAPS EN FORMA (a imprimir en paper vinil o etiqueta) 
 • Daus de joc
 • Taulells "RELACIONA!" (Joc 2)
 • Fitxes extra (forma i color)
 • Taulells "FEM SÈRIES!" (Joc 3)
 • Fitxes model sèries
 • Taulell 1 i 2 "DIGA'M LA SÈRIE!" (Joc 4)
 • Taulell "AGRUPA TAPS!"


AVIS: aquest pack requereix material extra (72 taps d'ampolla) i de força destresa i paciència per a retallar les etiquetes. Si teniu troqueladora hauria de ser de 2,5cm.

0 Reseñas para TAPS EN FORMA!

COMPARTE


Mestralitza't

436 seguidores


Otros productos de la Autora