Número de páginas: 4
Tipo de archivo: PDF
Tipo de recurso: Actividades
1.57 €

Aquest document conté la informació necessària per treballar la carta a l'aula. Apareix una explicació i unes plantilles per elaborar-la.

Si s'imprimeix la carta i el sobre a doble cara podem simular una carta real. 0 Reseñas para La carta (tipologia textual)

COMPARTE


Mestres on track

3 seguidores