Aquest és un material per treballar l'escriptura, l'ortografia i la comprensió lectora.📖✍️
▶️𝗤𝘂𝗲̀ 𝘁𝗿𝗼𝗯𝗮𝗿𝗲𝘂 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹? 
65 pàgines amb 10 dictats pel docent (més 10 adaptacions per nivells més baixos), 10 plantilles per escriure els diferents dictats, 10 plantilles per dibuixar i pintar el que s'ha dictat i una autoavaluació de l'activitat. 
▶️𝗘𝗻 𝗾𝘂𝗲̀ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗶𝘅 𝗹'𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁?
Aquestes 10 activitats estan preparades per fer-les en 2 dies:
▶️EL PRIMER DIA:  L'alumnat escoltarà 👂i escriurà ✍️ el que els dicta el docent, després es farà una correcció conjunta perquè siguin conscients dels seus errors. ✅❎
▶️EL SEGON DIA: hauran de llegir 📖 el que han escrit i dibuixar-ho o pintar-ho 🖍🎨a la plantilla del dibuix. Després farien l'autoavaluació.

0 Reseñas para DICTATS AMB COMPRENSIÓ LECTORA

COMPARTEOtros productos de la Autora