Material imprescindible per iniciar-se en la numeració. L'alumnat necessita comprendre els números i les seves possibilitats i relacions. Un treball específic de la descomposició dels nombres de l'1 al 9, permetrà una comprensió profunda d'aquests i una base sòlida en numeració. 

El material inclou les làmines necessàries que presenten cada casa de cada número i els espais corresponents per fer la descomposició. Pot oferir-se a l'infant material manipulatiu (cigrons, pedres, taps, etc.) per tal que construeixi el nombre amb aquests materials i després pugui veure com pot separar els elements per fer la suma i anotar-la a la làmina. 

També pot imprimir-se en A3 i fer-ho en gran grup, o bé projectat a la pissarra digital. 

S'inclou també una plantilla extra buida que pot adaptar-se a nombres més grans. 

0 Reseñas para LES CASES DE DESCOMPOSAR - NOMBRES DE L'1 AL 9