Pack de materials per fer racons de lectoescriptura a P5 i a cicle inicial. Inclou 6 materials completes, seqüenciats per nivells i amb diferents graus de dificultat per adaptar-se als diferents nivells de l'aula. Treballa des de les lletres, consciència fonològica, síl·labes, fins a paraules i frases. Més de 60 pàgines per crear els teus racons a l'aula! Pots crear fins a 10 racons diferents!

Els materials que inclou són:

- COMPLETAR VOCALS: Un material estructurat, manipulatiu i seqüenciat per nivell que treballa la consciència fonològica. Inclou 2 nivells (creació de 2 racons).
- COMPLETAR CONSONANTS: Tambe inclou dos nivells: CONSONANTS- 1: Consonants M P B L N en posició incial i CONSONANTS- 2: Consonants al mig de la paraula.
- L'INTRÚS: Per a cada lletra, es presenten 4 imatges, tres de les quals comencen per la lletra presentada. En canvi, hi ha un dels dibuixos que no comença per aquella lletra.
- L'INTRÚS DE SÍL·LABES: Per a cada SÍL·LABA SIMPLE (V+C o C+V), es presenten 4 imatges, tres de les quals comencen per la síl·laba presentada. En canvi, hi ha un dels dibuixos que no comença per aquella síl·laba. L'infant l'ha de localitzar i posar-hi una pinça (o algun objecte a sobre, com ara una pedra).
- LLEGEIX, BUSCA I ENCERCLA: Dues làmines plenes d'objectes, imatges, accions i animals i dues (més de 80 imatges en total) i dues làmines am un llistat de coses per trobar. Lectura de paraules i petites frases. Podeu crear 2 racons.
- PACK DE 2 JOCS ASSOCIAR FRASE-IMATGE: Hi ha dos jocs: ON ÉS EL RATOLÍ? Es presenta un ratolí a diferents llocs (Sobre el sofà, dins la capsa, sota l'arbre, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases. QUÈ FA EL GAT? Es presenta un gat fent diferents accions (dorm, menja, juga amb la pilota, etc.) i l'alumne l'ha d'associar a la frase correcta. Inclou 12 imatges i 12 frases.

0 Reseñas para PACK RACONS LECTOESCRIPTURA LLENGUA P5 I CICLE INICIAL