CALENDARI I PROGRAMACIÓ


Segona part: Calendari i programació del curs escolar 21/22.

En aquesta secció del quadern trobareu:


  • Calendari mensual des del mes de setembre fins al mes de juny. Cada mes conté frases pròpies de @batecsdemestra.
  • Taules de planificació per preparar la programació setmanal.
  • Tasques pendents (check-list)
  • Notes 

0 Reseñas para QUADERN DOCENT 21/22 MESTRA 2

COMPARTE


BATECSDEMESTRA

68 seguidores


Otros productos de la Autora