Un material estructurat i manipulatiu que treballa la consciència fonològica DE SÍL·LABES

Per a cada SÍL·LABA SIMPLE (V+C o C+V), es presenten 4 imatges, tres de les quals comencen per la síl·laba presentada.

En canvi, hi ha un dels dibuixos que no comença per aquella síl·laba. L'infant l'ha de localitzar i posar-hi una pinça (o algun objecte a sobre, com ara una pedra).

1- Imprimeix les pàgines, retalla els rectangles i plastifica'ls. Guarda'ls en un sobre.

2- L'infant ha d'identificar la paraula que no comença per aquella síl·laba i posar-hi una pinça o un objecte (tap, pomó, etc.) a sobre.

INCLOU 25 TARGETES!! :)

0 Reseñas para L'INTRÚS DE SÍL·LABES - SÍL·LABA INICIAL DE PARAULES - CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA