Mostrando 145 - 168 de 639 resultados

3.00 €

Este es uno de los mejores recursos para asegurarse una correcta gestión del aula; los [email protected]   Los encargados inspirados en los emojis es algo que predeciblemente gustará a los mayores y no tan mayores. Descárgalos e imprímelos a tu gusto. ¡Tienes opciones sin cargo para que le pongas la que más te interese!


2.50 €

Un abecedari que ens permet que l'alumnat nouvingut o amb dificultats en l'aprenentatge de les lletres tingui un suport visual per a l'aprenentatges de les lletres.Cada lletra s'associa a un so o onomatopeia, per la qual cosa no és necessari que l'alumne congui encara el vocabulari en català per poder començar a aprendre les lletres.


2.50 €

Un abecedario que nos permite que el alumnado extranjero o con dificultades para aprender las letras pueda relacionar con más facilidad cada letra con su sonido. Cada letra se asocia a una onomatopeya universal, que no requiere que el alumno sepa aún el vocabulario.1.98 €

Un material estructurat i manipulatiu que treballa la consciència fonològica i el reconeixement so-grafia. Per a cada lletra, es presenten 4 imatges, tres de les quals comencen per la lletra presentada. En canvi, hi ha un dels dibuixos que no comença per aquella lletra. L'infant l'ha de localitzar i posar-hi una pinça3.00 €

Este es uno de los mejores recursos para asegurarse una correcta gestión del aula; los [email protected]   Los encargados inspirados en los emojis es algo que predeciblemente gustará a los mayores y no tan mayores. Descárgalos e imprímelos a tu gusto. ¡Tienes opciones sin cargo para que le pongas la que más te interese!

2.50 €

Un abecedari que ens permet que l'alumnat nouvingut o amb dificultats en l'aprenentatge de les lletres tingui un suport visual per a l'aprenentatges de les lletres.Cada lletra s'associa a un so o onomatopeia, per la qual cosa no és necessari que l'alumne congui encara el vocabulari en català per poder començar a aprendre les lletres.


2.50 €

Un abecedario que nos permite que el alumnado extranjero o con dificultades para aprender las letras pueda relacionar con más facilidad cada letra con su sonido. Cada letra se asocia a una onomatopeya universal, que no requiere que el alumno sepa aún el vocabulario.


1.98 €

Un material estructurat i manipulatiu que treballa la consciència fonològica i el reconeixement so-grafia. Per a cada lletra, es presenten 4 imatges, tres de les quals comencen per la lletra presentada. En canvi, hi ha un dels dibuixos que no comença per aquella lletra. L'infant l'ha de localitzar i posar-hi una pinça
3.00 €

Este es uno de los mejores recursos para asegurarse una correcta gestión del aula; los [email protected]   Los encargados inspirados en los emojis es algo que predeciblemente gustará a los mayores y no tan mayores. Descárgalos e imprímelos a tu gusto. ¡Tienes opciones sin cargo para que le pongas la que más te interese!


2.50 €

Un abecedari que ens permet que l'alumnat nouvingut o amb dificultats en l'aprenentatge de les lletres tingui un suport visual per a l'aprenentatges de les lletres.Cada lletra s'associa a un so o onomatopeia, per la qual cosa no és necessari que l'alumne congui encara el vocabulari en català per poder començar a aprendre les lletres.


2.50 €

Un abecedario que nos permite que el alumnado extranjero o con dificultades para aprender las letras pueda relacionar con más facilidad cada letra con su sonido. Cada letra se asocia a una onomatopeya universal, que no requiere que el alumno sepa aún el vocabulario.


1.98 €

Un material estructurat i manipulatiu que treballa la consciència fonològica i el reconeixement so-grafia. Per a cada lletra, es presenten 4 imatges, tres de les quals comencen per la lletra presentada. En canvi, hi ha un dels dibuixos que no comença per aquella lletra. L'infant l'ha de localitzar i posar-hi una pinça